Preventive use of HIV medication

Implementing preventive use of HIV medication (PrEP) for persons at high risk for HIV infections can help to further reduce the number of new infections in The Netherlands.

PrEP is effective when taken correctly. The most important target group is men who have sex with men.

In addition to the advisory report a short video was made (in Dutch only).

Video over advies Preventief gebruik van hiv-remmers

In Nederland zijn ongeveer 20.000 mensen besmet met hiv.
Hiv is een chronische ziekte die zonder behandeling tot de dood kan leiden.
De verspreiding van hiv wordt voorkomen met condoomgebruik, door het op tijd testen en opsporen, en door mensen die besmet zijn te behandelen.
Tóch komen er elk jaar ongeveer 800 nieuwe besmettingen bij.
Met name mannen die seks hebben met mannen lopen risico.
Het nieuwe middel PrEP kan helpen de verspreiding van hiv verder terug te dringen.
Daarom adviseert de Gezondheidsraad risicogroepen PrEP aan te bieden.
Dit advies is gebaseerd op meerdere argumenten.
De belangrijkste is de effectiviteit.
PrEP voorkomt dat je hiv krijgt, als je het trouw inneemt.
Het is een heel effectief en veilig middel.
Ook de kosten spelen een rol.
We verwachten dat we hiermee veel infecties in de toekomst kunnen voorkomen.
En daarmee voorkomen we langdurig zieken en hoge zorgkosten.
Tot slot gaat het om een groep mannen die een groter risico lopen op hiv dan de gemiddelde Nederlander.
PrEP biedt deze mannen een extra mogelijkheid zichzelf te beschermen.
Daarnee kunnen ze verantwoordelijkheid hebben nemen voor hun eigen gezondheid.
PrEP werkt alleen als de juiste doelgroep wordt bereikt en het middel goed wordt gebruikt.
Dat vraagt een rol van de overheid.
Zo is medische begeleiding noodzakelijk.
Voor het informeren over juist
gebruik...en om regelmatig te testen op hiv en soa’s.
Ook is van belang te meten of het aantal hiv-infecties afneemt, of zich resistentie voordoet en of de doelgroep niet meer andere soa’s oploopt doordat ze zich veilig wanen.
De raad adviseert dit alles na vijf jaar te evalueren.