Population Screening Act: Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) as initial test for Down’s, Patau’s and Edwards’ syndrome

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om een vergunning te verlenen voor proefinvoering van NIPT voor alle zwangere vrouwen die willen weten of hun foetus een ernstige afwijking heeft, zoals downsyndroom. Vrouwen kunnen dan kiezen of ze de combinatietest willen laten doen of NIPT.